Diện tích: 14.59 ha Giá: 32 triệu/m²
Diện tích: 15.4 ha Giá: 32 triệu/m²
Diện tích: 14.8 ha Giá: 32 triệu/m²
Diện tích: 75.2 ha Giá: 32 triệu/m²
error: Content is protected !!