Diện tích: 214.6m2 Giá: 32 triệu/m2
Diện tích: 1.651,48m² Giá: 32 triệu/m²
Diện tích: 10,3 ha Giá: 30- 32 tr/m²
Diện tích: 14.59 ha Giá: 32 triệu/m²
Diện tích: 15.4 ha Giá: 32 triệu/m²
error: Content is protected !!