Diện tích: ... Giá: ...
Diện tích: 108-350m2 Giá: Từ 18 tr/m2
Diện tích: 126 m2 Giá: Từ 16 tr/m2
Diện tích: 214.6m2 Giá: 32 triệu/m2
Diện tích: 1.651,48m² Giá: 32 triệu/m²
Diện tích: 15.4 ha Giá: 32 triệu/m²
error: Content is protected !!